Boekenmarkt Kursief

Reglement Boekenmarkt Kursief

Met uw deelname aan Rommelmarkt Kursief verklaart u op de hoogte te zijn van, en akkoord te zijn met, onderstaand reglement.

REGLEMENT BOEKENMARKT KURSIEF

Het is toegelaten om tweedehands en nieuwe boeken te verkopen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan religie, levensbeschouwing, spiritualiteit, filosofie, geschiedenis, kunst, cultuur, etnografie, antropologie, esoterie en aanverwante onderwerpen. Aanverwant materiaal is eveneens toegestaan op voorwaarde dat boeken het hoofdartikel blijven.

Het is niet toegestaan om illegale reproducties van boeken, muziek, videomateriaal of andere mediadragers te koop aan te bieden. Het is eveneens verboden om voedingsmiddelen, wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen gratis of te koop aan te bieden waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).

Goederen, die strijdig met dit reglement aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de boekenmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

 Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.

In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de boekenmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


U kan het reglement ook terugvinden en downloaden in PDF hieronder:

kursief-boekenmarkt-reglement.pdf